آيين نامه اجرایی مدرسه  
برای مشاهده ی آئین نامه ی اجرایی مدرسه اینجا کلیک کنید
 
  آيين نامه انضباطي مدرسه  

آيين نامه انضباطی مدرسه راهنمائي تحصيلي

دوام و بقای هر سیستم به میزان نظم و انضباط موجود در آن سیستم بستگی دارد. هیچ نظام اجتماعی بدون قواعد و مقررات مشخص قادر به اجرای برنامه ها و دستیابی به اهداف خود نیست. اختصاص نمره ای به نام انضباط در کارنامه دانش آموزان به عنوان ابزاری برای آموزش قوانین و مقررات اجتماعی و پشتوانه ای برای تقید افراد به رعایت نظم و انضباط در مدارس است.

مدیریت مدرسه راهنمائي تحصيلي سلامت اعتقاد دارد همه دانش آموزان شایسته دریافت نمره 20 انضباط می باشند اما نمره انضباط هم مثل همه نمرات دیگر اکتسابی است و دانش آموزان برای دستیابی به نمره بالاتر بایستی نهایت تلاش خود را مبذول دارند. برای آگاهی از شرایط دستیابی به بالاترین نمره ممکن در انضباط آیین نامه ذیل تدوین شده است.

همانگونه که عدم رعایت برخی از این مقررات باعث کسر نمره انضباط می گردد، انجام بسیاری از فعالیتهای آموزشی و تربیتی نیر باعث افزایش نمره انضباط خواهد بود.

توقعات انضباطی
1-حضور به موقع در مدرسه و صبحگاه
2-عدم تأخیر در ورود به کلاس بعد از زنگ تفریح و بعد از حضور دبیر در کلاس
3-رعایت نظم در صف صبحگاه در حیاط مدرسه و راهروهای ساختمان
4-عدم بی انضباطی در کلاس درس طبق گزارش دبیر یا نماینده کلاس
5-عدم اخراج از کلاس درس به هر دلیل ( انضباطی یا درسی )
6-عدم تجمع و شلوغی در راهرو قبل از ورود دبیر
7-پوشیدن لباس فرم مدرسه
8-اصلاح به موقع موی سر، عدم استفاده از ژل و کتیرا و هر نوع مد خارج ازعرف مدرسه
9-خروج از مدرسه و کلاس با هماهنگی دفتر و دبیر راهنما
10-همراه نداشتن و عدم استفاده از گوشی موبایل، mp3 player، cd man
11-نبردن مواد خوراکی در کلاسها و راهروها ( سرو مواد غذایی و مواد خوراکی فقط درحیاط مدرسه)
12-توجه به تذکرات انضباطی مامورین انتظامات مدرسه
13-عدم زدن خسارت به اموال مدرسه از قبیل: میز، صندلی، کلید برق ...توقعات آموزشی
1-به همراه داشتن لوازم از قبیل کتاب، جزوه ، و دفاتر مربوط
2-انجام تکالیف خواسته شده از طرف دبیران
3-شرکت درکلیه فعالیتهای علمی و کسب نتیجه قابل قبول

توقعات تربیتی
1-حضور فعال در فعالیتهای اعتقادی، مذهبی و تربیتی
2-شرکت فعال در مسابقات تربیتی و فعالیتهای فرهنگی و هنری
3-شرکت فعال در مراسم و مناسبت ها ( اعم از جشن ها و ...)

توقعات امتحانی
1-حضور بموقع و رأس ساعت مقرر در جلسه امتحانی
2-همراه نداشتن جزوه و کتاب و تقلب در جلسه امتحانی
3-رعایت موارد و تذکراتی که در جلسه امتحانی توسط اولیای مدرسه اعلام می شود

اداری و رعایت قوانین
1-حضور بموقع در مدرسه و خروج بموقع از مدرسه
2-حضور به موقع در کلاس درس قبل از دبیر مربوط
3-نداشتن غیبت غیر موجه و عدم تکرار غیبت موجه
4-اطلاع مدرسه در مورد غیبت و تأخیر
(اطلاع فوری والدین به مدرسه در صورت تماس تلفنی مدرسه، نمره انضباط کسر می گردد.)

نحوه برخورد
1-رعایت تکریم و احترام متقابل نسبت به اولیای مدرسه
2-رعایت حقوق دیگر دانش آموزان و ارتباط منطقی و مناسب با آنها
3-پرهیز از به کار بردن کلمات نامناسب
4-پرهیز از خرید و فروش وسایل و ... توسط دانش آموزان
موارد خاص
1-هر گونه فعالیت خارج از برنامه باید با اطلاع و هماهنگی مسئولين مدرسه صورت گیرد.
2-دانش آموزان پس از تعطیلی مدرسه به هیچ عنوان نباید بدون هماهنگی در مدرسه حضور داشته باشند.
3-حضور بموقع اولیای دانش آموزان در صورت دعوت مدرسه
4-پاسخ بموقع اولیا به پیام ها و نامه هایی که توسط مدرسه داده شده است
5-هر گونه حضور گروهي دانش آموزان در مراکز خرید ، تفریحی و ورزشی و ... باید با اطلاع والدین و مجوز مدرسه باشد.

بر اساس این آیین نامه تخطی ازمقررات:
برای بار اول ثبت در پرونده انضباطی
بار دوم کسر نمره انضباط
بار سوم احضار ولی
و در صورت تکرار، ممانعت از حضور در کلاس و طرح موضوع در شوراي مدرسه خواهد بود.

امیدواریم با همدلی و همراهی شما والدین و دانش آموزان عزیز، نیاز به استفاده از هیچ یک از ابزارهای انضباطی نبوده و محیطی شاد، توأم با احترام و رعایت
حقوق یکدیگر داشته باشیم.