مسابقه دعا خوانی  

رتبه اول مسابقه دعا خوانی شهرستانهای استان تهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه

پایه تحصیلی

رتبه

1

علی اصغر رهبر

بهارستان 1

هشتم

اول

 
 
  مسابقه دومینو  
رتبه سوم مسابقات دستاوردهای علمی مدارس شاهد (دومینو)
شهرستانهای استان تهران

نام و نام خانوادگی

منطقه

پایه تحصیلی

رتبه

حامد ارداقی

علیرضا جباری

معراج اسکندری

بهارستان 1

هفتم و هشتم

سوم

 
 
  مسابقه تلاوت قرآن کریم  
رتبه اول تلاوت قرآن کریم به سبک مصطفی اسماعیل
شهرستانهای استان تهران

نام و نام خانوادگی

منطقه

پایه تحصیلی

رتبه

فرید یزدانی

بهارستان 1

هشتم

اول

 
 
  مسابقه موشک آبی  
رتبه اول  و دوم مسابقات دستاوردهای مدارس شاهد (موشک آبی)
شهرستانهای استان تهران

نام و نام خانوادگی

منطقه

پایه تحصیلی

رتبه

امیر غلامی- مهدی نوری- ابوالفضل قلی زاده

بهارستان 1

نهم

اول

حسین مالمیر - شاهین جهان تیغ بهارستان یک  نهم دوم
 
 
     
مسابقه ی پرسش مهر
 

برگزیدگان مسابقه ی پرسش مهر

مرحله ی استانی

نام و نام خانوادگی

منطقه

رشته

رتبه

محمد رضا قره باقری

بهارستان 1

وبلاگ نویسی

دوم

امیر علی شیر محمدی

بهارستان 1

داستان کوتاه

سوم

محمد جواد پرتوی

بهارستان 1

وبلاگ نویسی

سوم

 
 
     
 
  مسابقه  
متن را وارد نمایید