رتبه های منطقه ای  

باسمه تعالی

رتبه های کسب شده  در مسابقات منطقه ای در شته های قرآنی و معارف

نام و نام خانوادگی دانش آموزان

رتبه

پایه

رشته

علیرضا         شكری

2

اول

احکام

میلاد نادمی

2

سوم

احکام

امیر حسین قادری

1

اول

صحیفه سجادیه

محمد امین قارلقی

1

سوم

صحیفه سجادیه

ابوالفضل نیک قدم

3

اول

نهج البلاغه

حسن   همتی

3

اول

حفظ

محمد یحیوی-محمد حسین بیات-رضا یاری-محمد مهدی سلیمانی-امیر حسین قادری-امیرحسین عزیزی- دانیال رفیع پور-

میرابوالفضل چیره دست-محمدحسین       روستایی

         

                   

         

         

3

اول

تواشیح

 

 

 
  درج مطلب  
آقای رضا طاهری دبیر مدرسه مقام اول منطقه در رشته تنیس روی میز
 
  درج مطلب  

باسمه تعالی

مقام های کسب شده در زمینه تریبت بدنی

مقام های کسب شده

رشته

نام و نام خانوادگی دانش آموز

منتخب منطقه

فوتسال

مهدی تقوایی پور

منتخب منطقه

فوتسال

رضارستمی

اول منطقه

شنا

رضا غلامی

اول منطقه

شنا

عبدالله محمدی

اول منطقه

شنا

محمد بذرافشان

منتخب استانی

شنا

عبدالله محمدی

منتخب استانی

شنا

محمد بذرافشان

 

 
  رتبه های استانی  

باسمه تعالی

رتبه های کسب شده  در مسابقات استانی در رشته های فرهنگی و هنری

رشته

پایه

رتبه

نام و نام خانوادگی دانش آموزان

نمایش نامه خوانی

اول

2

محمد حسین بیات-علیرضا دشتی-حمیدرضا ابراهیمی-عرفان باقرزاده-فرشید صدیقی-رضا یاری

نوازندگی

اول

3

سپهر صفریان

نوازندگی

سوم

1

محمدرضا رنجبر

فیلم کوتاه

سوم

3

 

 
 
  رتبه های منطقه ای  

باسمه تعالی

رتبه های کسب شده  در مسابقات منطقه ای در شته های فرهنگی و هنری

رشته

پایه

رتبه

نام و نام خانوادگی دانش آموزان

سرود

اول

3

 

سرود همگانی

اول و سوم

2

 

تئاتر صحنه ای

سوم

3

میلاد نادمی-محمد مهدی الستی-محمد امین قارلقی-هادی کهن-محسن حبیب اللهی-پوریا فامرینی-میلاد فریدی

تئاتر عروسکی

سوم

3

مبین مرادی-محمد شجردوست-محمدرضا دبداب-هادی کهن-امیر صوفی

نمایش نامه خوانی

اول

1

محمد حسین بیات-علیرضا دشتی-حمیدرضا ابراهیمی-عرفان باقرزاده-فرشید صدیقی-رضا یاری

نوازندگی

اول

1

سپهر صفریان

نوازندگی

سوم

1

محمدرضا رنجبر

نوازندگی

سوم

1

پوریا حسینی

خوانندگی

سوم

1

پویا زند

نقاشی همگانی

اول و سوم

2