درج مطلب  
 
 
  درج مطلب  

نتا یج هنرهای نمایشی کسب شده در مسابقات منطقه ای

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

هشتم

محمد حسین بیات-علیرضا دشتی-حمیدرضا ابراهیمی-عرفان باقرزاده-فرشید صدیقی-رضا یاری

اول

نمایشنامه خوانی

هفتم

علی اکبر تقوی-یاشار عزیزی-شاهین جهان تیغ- حسین مالمیر

اول

تئاتر عروسکی

 
  درج مطلب  

 

نتا یج مسابقات فرهنگی و هنری کسب شده در مسابقات منطقه ای

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

هشتم

محمد حسین بیات

اول

وبلاگ

هشتم

حسین مرادزاده

اول

وبلاگ

هشتم

سید مجتبی موسوی

اول

وبلاگ

 

 
  درج مطلب  

نتا یج هنرهای آوایی کسب شده در مسابقات استانی

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

هشتم

سپهر صفریان

سوم

نوازندگی

 

 
  درج مطلب  

 

نتا یج هنرهای نمایشی کسب شده در مسابقات استانی

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

هشتم

محمد حسین بیات-علیرضا دشتی-حمیدرضا ابراهیمی-عرفان باقرزاده-فرشید صدیقی-رضا یاری

سوم

نمایشنامه خوانی

هفتم

علی اکبر تقوی-عرفان کرامتی-شاهین جهان تیغ-حسین مالمیر

سوم

تئاتر عروسکی

 

 
  درج مطلب  

نتا یج قرآن و معارف کسب شده در مسابقات منطقه ای

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

هفتم

ابوالفضل کفاشی

سوم

قرائت

هشتم

محمد کریمی

سوم

قرائت

هفتم

محمد جواد پرتوی

دوم

تفسیر

هشتم

عرفان یار محمدی

سوم

تفسیر

هفتم

محمد حسین نجات

اول

حفظ

هشتم

حسن همتی

دوم

حفظ

هفتم

علی برقبانی

دوم

نهج البلاغه

هفتم

علی سهندی

سوم

صحیفه سجادیه

هشتم

محسن اسدی

سوم

صحیفه سجادیه

هفتم

مهدی نوروزی

اول

انشای نماز

هشتم

محمد حسین بیات

دوم

انشای نماز

هفتم

علی اصغر رهبر

اول

مداحی

هفتم

حسین پور قاسمیان

سوم

احکام

هشتم

ابوالفضل نیک قدم

سوم

احکام

هفتم

امیر مهدی ترابی

اول

اذان

هشتم

محمد احمدی

اول

اذان

هفتم

گروه آل یاسین

اول

مدیحه سرایی

 
  درج مطلب  

نتا یج گروه سرود 20 نفره کسب شده در مسابقات منطقه ای

سال تحصیلی94-93

پایه

رتبه

هشتم

قابل تقدیر

 

 
  درج مطلب  
 
 
  درج مطلب  

نتایج مسابقات ورزشی در سطح منطقه

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

والیبال

دوم

 

هفتم و هشتم

تنیس روی میز

چهارم

ابوالفضل کفاشی

هفتم

 
 
  درج مطلب  

نتا یج کسب شده در مسابقات منطقه ای

سال تحصیلی94-93

رتبه

عنوان رشته

دوم

جشنواره مراسم آغازین

اول

سرود همگانی

اول

نقاشی همگانی

 

 
  درج مطلب  

نتا یج کسب شده جشنواره نوجوان خوارزمی در مسابقات منطقه ای

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

هشتم

حسین مرادزاده

اول

پژوهش

هشتم

سید مجتبی موسوی

اول

پژوهش

 

 

 

 

 

 
  درج مطلب  

نتا یج کسب شده پرسش مهر در مسابقات استانی

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

وبلاگ

اول

کیاوش کلانتری

هشتم

وبلاگ

 

اول

سید مجتبی موسوی

هشتم

حسین مرادزاده

هشتم

داستان کوتاه

اول

میلاد محمدزاده

هشتم

 

 

 
  درج مطلب  

نتا یج قرآن و معارف کسب شده در مسابقات استانی

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

هفتم

محمد حسین نجات

هشتم

حفظ

هفتم

مهدی نوروزی

چهارم

انشای نماز

هفتم

علی اصغر رهبر

چهارم

مداحی

هفتم

امیر مهدی ترابی

چهارم

اذان

هفتم

محمد حسین نجات

دوم

مدیحه سرایی

هفتم

ابوالفضل کفاشی

دوم

مدیحه سرایی

هفتم

علی اصغر رهبر

دوم

مدیحه سرایی

هفتم

امیر مهدی ترابی

دوم

مدیحه سرایی

هفتم

علی سهندی

دوم

مدیحه سرایی

 

 
  درج مطلب  

نتا یج هنرهای دستی-تجسمی کسب شده در مسابقات منطقه ای

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

هشتم

محمد حسین روستایی

اول

معرق

 

 
 
  درج مطلب  
متن را وارد نمایید
 
  درج مطلب  

نتا یج کسب شده پرسش مهر در مسابقات منطقه ای

سال تحصیلی94-93

پایه

اسامی دانش آموزان

رتبه

عنوان رشته

وبلاگ

اول

کیاوش کلانتری

هشتم

وبلاگ

 

اول

سید مجتبی موسوی

هشتم

حسین مرادزاده

هشتم

داستان کوتاه

اول

میلاد محمدزاده

هشتم